نیم بوت سارو مناسب فصول بارندگی و زمستان است اما اغلب اوقات برای طبیعت گردی نیز استفاده می شود
کفش بادوام و با پاخوری عالی برازنده پاهای فرزندان شما است