کفش مدل پادرا مناسب پیاده روی و طبیعت گردی بوده

و همچنین بدلیل ضدآب بودن مناسب روزهای بارانی و برفی است