پوتین های تن تاک دارای کفی بسیار مقاوم و راحتی بوده که پای شما را درمقابل خستگی و گرفتگی در پباده روی ها و کوه پیمایی های طولانی حفظ میکند…

این پوتین ضد آب بوده و در مقابل نفوذ سرما مقاوم میباشد.